W psychoterapii uzależnień, w nurcie poznawczo-behawioralnym, staramy się  wraz z Pacjentem NAJPIERW znaleźć odpowiedzi na pytania  – czy moje trudności w życiu wypływają z uzależnienia, czy może przyczyny tkwią gdzie indziej? Co się takiego dzieje, że wielokrotnie powtarzam zachowanie, pomimo prób zaprzestania go? Czy jestem osobą uzależnioną? Czy moje zachowanie jest dla mnie szkodliwe lub ryzykowne?

Zagadnienia poruszane w terapii uzależnień to:

  • umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z wyzwalaczami, przekonaniami czy myślami automatycznymi, które mają wpływ na rozwój objawów głodu,
  • rozpoznanie „błędnych kół” myślowych, emocjonalnych, które mają wpływ  na rozwój  nawrotów,
  • nabywanie umiejętności rozpoznawania przejawów działania Psychologicznych Mechanizmów Uzależnienia,
  • zwiększenie umiejętności w rozpoznawaniu i  radzeniu sobie z emocjami,
  • zmniejszenie napięcia w relacjach międzyludzkich.

Terapia uzależnienia, współuzależnienia, DDA, odbywa się w podejściu indywidualnym i grupowym. Osoby uczestniczące w terapii biorą również udział w tematycznych warsztatach.

Celem terapii jest wzrost jakości życia wynikający ze zmiany stosunku do nałogowych zachowań.

Jeżeli tylko będziesz chciał dać sobie szansę, to my będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze, ułatwiając pokonanie jej.