W naszym ośrodku do Twojej dyspozycji jest wysoko wyspecjalizowany zespół lekarski i pielęgniarski ze specjalizacją psychiatryczną.

Zatrudnieni terapeuci mają kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Posiadają certyfikaty ukończenia szkół psychoterapeutycznych.

Nasz zespół terapeutyczny cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych dodatkowych kursach terapeutycznych. Jego praca jest monitorowana przez stałą superwizję.