FILOZOFIA OŚRODKA

  • W naszym ośrodku dostrzegamy indywidualną jednostkę osobową, która zgłasza się do nas po pomoc a nie jednostkę chorobową u osoby. W związku z tym, indywidualnie dobieramy program terapii, biorąc pod uwagę Twoje cechy osobowościowe, temperamentalne, zasoby, ograniczenia, historię życia, jak również obecną sytuację życiową.
  • Nasze dotychczasowe doświadczenie zawodowe pokazuje nam, że najlepsze efekty w leczeniu uzyskujemy, gdy łączymy terapię uzależnień z psychoterapią.
  • Celem naszej terapii jest utrzymanie całkowitej abstynencji i zwiększenie komfortu funkcjonowania w różnych obszarach życia, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie motywacji do utrzymywania abstynencji.
  • Najlepsze wyniki w skuteczności terapii, uzyskujemy gdy najbliższa rodzina objęta jest kompleksową opieką. Dlatego w naszym ośrodku prowadzimy również terapię par. POMÓŻCIE SOBIE NAWZAJEM.